اسپا

اسپا در طبقه دوم BlockPower, واقع شده است.

خدمات اسپا:

  • انواع ماساژ ورزشی، درمانی، ریلکسی، سوئدی و ... 
  • خدمات ناخن
  • خدمات پوست (فیشال)
طراحی، توسعه و پشتیبانی: امید شاکری
×