لیست کلاس‌ها

جستجو
نوع کلاس

رشته


مربیپیلاتس ریفورمر | Pilates Reformer   Reformer Pilates | پیلاتس ریفورمر
ریفورمر | تارا | یکشنبه سه شنبه ساعت 18:00
تارا باباش‌پور
8 جلسه:   50,000,000 ریال
پیلاتس ریفورمر | Pilates Reformer   Reformer Pilates | پیلاتس ریفورمر
ریفورمر | تارا | یکشنبه سه شنبه ساعت 17:00
تارا باباش‌پور
8 جلسه:   50,000,000 ریال
پیلاتس ریفورمر | Pilates Reformer   Reformer Pilates | پیلاتس ریفورمر
ریفورمر | تارا | روزهای زوج ساعت 13:00
تارا باباش‌پور
8 جلسه:   50,000,000 ریال
12 جلسه:   60,000,000 ریال
1 جلسه:   8,500,000 ریال
پیلاتس ریفورمر | Pilates Reformer   Reformer Pilates | پیلاتس ریفورمر
ریفورمر | تارا | روزهای زوج ساعت 12:00
تارا باباش‌پور
8 جلسه:   50,000,000 ریال
12 جلسه:   60,000,000 ریال
1 جلسه:   8,500,000 ریال
پیلاتس ریفورمر | Pilates Reformer   Reformer Pilates | پیلاتس ریفورمر
ریفورمر | تارا | روزهای زوج ساعت 11:00
تارا باباش‌پور
12 جلسه:   60,000,000 ریال
8 جلسه:   50,000,000 ریال
1 جلسه:   8,500,000 ریال
پیلاتس ریفورمر | Pilates Reformer   Reformer Pilates | پیلاتس ریفورمر
ریفورمر | تارا | یکشنبه و سه‌شنبه ساعت 19:00
تارا باباش‌پور
ساعت 19:00 تا 20:00
8 جلسه:   50,000,000 ریال
طراحی، توسعه و پشتیبانی: امید شاکری
×