لیست کلاس‌ها

جستجو
نوع کلاس

رشته


مربی


کودکان | Kids   Gymnastics | ژیمناستیک
Artistic Gymnastics | ژیمناستیک آرتیستیک
سحر سروش
شنبه چهارشنبه ساعت 16:00
1 جلسه:   4,000,000 ریال
8 جلسه:   16,000,000 ریال
10 جلسه:   18,500,000 ریال
گروهی | Group Classes   Gymnastics | ژیمناستیک
ژیمناستیک | شادی | 13:00
شادی مرتضوی
یکشنبه ها و سه‌شنبه‌ها
1 جلسه:   4,000,000 ریال
8 جلسه:   16,000,000 ریال
10 جلسه:   18,500,000 ریال
12 جلسه:   20,000,000 ریال
کودکان | Kids   Gymnastics | ژیمناستیک
Rhythmic Gymnastics | ژیمناستیک ریتمیک | 15:00
مهسا محرمی
یکشنبه و سه‌شنبه ساعت 15:00 و پنجشنبه ساعت 13:30
1 جلسه:   4,000,000 ریال
8 جلسه:   22,000,000 ریال
12 جلسه:   30,000,000 ریال
16 جلسه:   35,000,000 ریال
کودکان | Kids   Gymnastics | ژیمناستیک
Rhythmic Gymnastics | ژیمناستیک ریتمیک
مهسا محرمی
یکشنبه و سه‌شنبه ساعت 16:00 و پنجشنبه ساعت 14:45
1 جلسه:   4,000,000 ریال
8 جلسه:   22,000,000 ریال
12 جلسه:   30,000,000 ریال
16 جلسه:   35,000,000 ریال
گروهی | Group Classes   Gymnastics | ژیمناستیک
ژیمناستیک | شقایق | فرد
شقایق کربلایی
یکشنبه و سه شنبه ساعت 18:00 تا 19:00
1 جلسه:   4,000,000 ریال
8 جلسه:   16,000,000 ریال
10 جلسه:   18,500,000 ریال
گروهی | Group Classes   Gymnastics | ژیمناستیک
ژیمناستیک کراسفیت | الناز | جمعه
الناز ابوحمزه
1 جلسه:   4,500,000 ریال
4 جلسه:   16,500,000 ریال
طراحی، توسعه و پشتیبانی: امید شاکری
×