لیست کلاس‌ها

جستجو
نوع کلاس





رشته


















مربی









کودکان | Kids   Cardio | هوازی
Hip Gang بزرگسال
آنیتا محتشم
پنجشنبه ساعت 17:00
1 جلسه:   4,000,000 ریال
4 جلسه:   12,000,000 ریال
کودکان | Kids   Cardio | هوازی
Hip gang کودکان
آنیتا محتشم
پنجشنبه ساعت 16:00
1 جلسه:   4,000,000 ریال
4 جلسه:   12,000,000 ریال
گروهی | Group Classes   Cardio | هوازی
بادی کامبت Body Combat | آنیتا
آنیتا محتشم
روزهای زوج ساعت 17:00
1 جلسه:   4,000,000 ریال
8 جلسه:   22,400,000 ریال
10 جلسه:   25,600,000 ریال
12 جلسه:   27,800,000 ریال
گروهی | Group Classes   Cardio | هوازی
Cardio + Core | مهدیس | زوج 20:15
مهدیس فراهانی
روزهای زوج ساعت 20:15
1 جلسه:   4,500,000 ریال
10 جلسه:   30,000,000 ریال
گروهی | Group Classes   Cardio | هوازی
Cardio CX | فرزانه | 1403
فرزانه حیدری
روزهای فرد ساعت 12:00 تا 13:00
1 جلسه:   4,000,000 ریال
8 جلسه:   22,400,000 ریال
10 جلسه:   25,600,000 ریال
12 جلسه:   27,800,000 ریال
گروهی | Group Classes   Cardio | هوازی
Body Zum بادی زوم | الهه
الهه رکنی
یکشنبه و سه‌شنبه ساعت 11:00 تا 12:00
1 جلسه:   4,000,000 ریال
8 جلسه:   16,000,000 ریال
10 جلسه:   18,500,000 ریال
گروهی | Group Classes   Cardio | هوازی
Max Burn مکس برن | بهار | 1403
بهار مرادی
روزهای زوج ساعت 10:00 تا 11:00
12 جلسه:   29,200,000 ریال
10 جلسه:   26,000,000 ریال
گروهی | Group Classes   Cardio | هوازی
Aerofit | فریماه ریحانی
فریماه ریحانی دو
روزهای زوج ساعت 13:00 تا 14:00
1 جلسه:   4,000,000 ریال
8 جلسه:   13,500,000 ریال
10 جلسه:   15,000,000 ریال
12 جلسه:   17,700,000 ریال
گروهی | Group Classes   Cardio | هوازی
Fusion | خانم مسعودی | روزهای زوج
فهیمه مسعودی
14:00 تا 15:00
1 جلسه:   4,000,000 ریال
8 جلسه:   13,500,000 ریال
10 جلسه:   15,000,000 ریال
12 جلسه:   17,700,000 ریال
گروهی | Group Classes   Cardio | هوازی
Body Attack بادی اتک | روزهای زوج
نازنین تقی‌خانی
روزهای زوج ساعت 9:00 تا 10:00
1 جلسه:   4,000,000 ریال
8 جلسه:   16,000,000 ریال
10 جلسه:   18,500,000 ریال
12 جلسه:   20,000,000 ریال
گروهی | Group Classes   Cardio | هوازی
Body Attack بادی اتک | یکشنبه و سه‌شنبه
نازنین تقی‌خانی
ساعت 19:00 تا 20:00
1 جلسه:   4,000,000 ریال
8 جلسه:   16,000,000 ریال
10 جلسه:   18,500,000 ریال
طراحی، توسعه و پشتیبانی: امید شاکری
×