لیست کلاس‌ها

جستجو
نوع کلاس

رشته


مربی

گروهی | Group Classes   TRX Functional | تی آر ایکس
تی آر ایکس | مرجان | 19:15
مرجان ابطحی
روزهای زوج ساعت 19:15 تا 20:15
1 جلسه:   4,000,000 ریال
8 جلسه:   22,400,000 ریال
10 جلسه:   25,600,000 ریال
12 جلسه:   27,800,000 ریال
گروهی | Group Classes   TRX Functional | تی آر ایکس
تی آر ایکس | الهه | 11:00 | 1403
الهه حنیفه‌زاده
روزهای زوج ساعت 11:00 تا 12:00
1 جلسه:   4,000,000 ریال
8 جلسه:   22,400,000 ریال
12 جلسه:   27,800,000 ریال
10 جلسه:   25,600,000 ریال
گروهی | Group Classes   TRX Functional | تی آر ایکس
تی آر ایکس | الهه | 9:00 | 1403
الهه حنیفه‌زاده
روزهای زوج 9:00 تا 10:00
1 جلسه:   4,000,000 ریال
8 جلسه:   22,400,000 ریال
12 جلسه:   27,800,000 ریال
10 جلسه:   25,600,000 ریال
گروهی | Group Classes   TRX Functional | تی آر ایکس
تی آر ایکس | سپیده و الهه | روزهای زوج 18:00 | 1403
سپیده زرین راد - الهه حنیفه‌زاده
روزهای زوج 18:00 تا 19:00
1 جلسه:   4,000,000 ریال
8 جلسه:   22,400,000 ریال
10 جلسه:   25,600,000 ریال
12 جلسه:   27,800,000 ریال
گروهی | Group Classes   TRX Functional | تی آر ایکس
تی آر ایکس | سحر | فرد 10
سحر حیدری
روزهای فرد ساعت 10:00
1 جلسه:   4,000,000 ریال
8 جلسه:   22,400,000 ریال
10 جلسه:   25,600,000 ریال
12 جلسه:   27,800,000 ریال
گروهی | Group Classes   TRX Functional | تی آر ایکس
تی آر ایکس | عاطفه | 10:00 | 1403
عاطفه یزدیان
روزهای زوج ساعت 10:00 تا 11:00
1 جلسه:   4,000,000 ریال
8 جلسه:   22,400,000 ریال
10 جلسه:   25,600,000 ریال
12 جلسه:   27,800,000 ریال
گروهی | Group Classes   TRX Functional | تی آر ایکس
تی آر ایکس | عاطفه | 7:00 | 1403
عاطفه یزدیان
روزهای زوج ساعت 7:00 تا 8:00
1 جلسه:   4,000,000 ریال
8 جلسه:   22,400,000 ریال
10 جلسه:   25,600,000 ریال
12 جلسه:   27,800,000 ریال
4 جلسه:   14,000,000 ریال
گروهی | Group Classes   TRX Functional | تی آر ایکس
تی آر ایکس | شهرزاد | 11:00
شهرزاد حاجی‌علیانی
یکشنبه و سه‌شنبه ساعت 11:00 تا 12:00
1 جلسه:   4,000,000 ریال
8 جلسه:   22,400,000 ریال
10 جلسه:   25,600,000 ریال
گروهی | Group Classes   TRX Functional | تی آر ایکس
فانکشنال تی آرایکس | نگین | یکشنبه و سه‌شنبه
نگین برناثون
یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها ساعت 18:15 تا 19:15
1 جلسه:   4,000,000 ریال
8 جلسه:   22,400,000 ریال
10 جلسه:   25,600,000 ریال
گروهی | Group Classes   TRX Functional | تی آر ایکس
تی‌ آر ایکس | ملینا | زوج ساعت 12:30
ملینا رضایی
روزهای زوج 12:30 تا 13:30
1 جلسه:   4,000,000 ریال
8 جلسه:   22,400,000 ریال
10 جلسه:   25,600,000 ریال
12 جلسه:   27,800,000 ریال
طراحی، توسعه و پشتیبانی: امید شاکری
×