لیست کلاس‌ها

جستجو
نوع کلاس





رشته


مربی





کودکان | Kids   Kids Barre | باله کودکان
Kids Barre | 11:00
نارینه گالستانیان
4 جلسه:   13,000,000 ریال
1 جلسه:   4,000,000 ریال
کودکان | Kids   Kids Barre | باله کودکان
Kids Barre | 10:00
نارینه گالستانیان
4 جلسه:   13,000,000 ریال
1 جلسه:   4,000,000 ریال
کودکان | Kids   Cardio | هوازی
Hip Gang بزرگسال
آنیتا محتشم
پنجشنبه ساعت 17:00
1 جلسه:   4,000,000 ریال
4 جلسه:   12,000,000 ریال
کودکان | Kids   Cardio | هوازی
Hip gang کودکان
آنیتا محتشم
پنجشنبه ساعت 16:00
1 جلسه:   4,000,000 ریال
4 جلسه:   12,000,000 ریال
کودکان | Kids   Gymnastics | ژیمناستیک
Artistic Gymnastics | ژیمناستیک آرتیستیک
سحر سروش
شنبه چهارشنبه ساعت 16:00
1 جلسه:   4,000,000 ریال
8 جلسه:   16,000,000 ریال
10 جلسه:   18,500,000 ریال
کودکان | Kids   Gymnastics | ژیمناستیک
Rhythmic Gymnastics | ژیمناستیک ریتمیک | 15:00
مهسا محرمی
یکشنبه و سه‌شنبه ساعت 15:00 و پنجشنبه ساعت 13:30
1 جلسه:   4,000,000 ریال
8 جلسه:   22,000,000 ریال
12 جلسه:   30,000,000 ریال
16 جلسه:   35,000,000 ریال
کودکان | Kids   Gymnastics | ژیمناستیک
Rhythmic Gymnastics | ژیمناستیک ریتمیک
مهسا محرمی
یکشنبه و سه‌شنبه ساعت 16:00 و پنجشنبه ساعت 14:45
1 جلسه:   4,000,000 ریال
8 جلسه:   22,000,000 ریال
12 جلسه:   30,000,000 ریال
16 جلسه:   35,000,000 ریال
طراحی، توسعه و پشتیبانی: امید شاکری
×