لیست کلاس‌ها

جستجو
نوع کلاس

رشتهمربی
گروهی | Group Classes   Functional | فانکشنال
فانکشنال هیت Functional HIIT | نرگس | زوج ساعت 11
نرگس حاجی طلب
12 جلسه:   27,800,000 ریال
8 جلسه:   22,400,000 ریال
10 جلسه:   25,600,000 ریال
1 جلسه:   4,000,000 ریال
گروهی | Group Classes   Kids Barre | باله کودکان
باله با آریگا
آریگا .
4 جلسه:   16,000,000 ریال
1 جلسه:   5,000,000 ریال
گروهی | Group Classes   کراسفیت | CrossFit
ژیمناستیک کراسفیت | پنجشنبه | فاطمه
فاطمه اکرمی
4 جلسه:   16,500,000 ریال
1 جلسه:   4,500,000 ریال
گروهی | Group Classes   Functional | فانکشنال
Synergy + Iyengar Yoga
مریم بهلول
ترکیب دو کلاس
20 جلسه:   42,000,000 ریال
گروهی | Group Classes   Functional | فانکشنال
سینرژی | مریم بهلول
مریم بهلول
ساعت 19:00
1 جلسه:   4,000,000 ریال
8 جلسه:   22,400,000 ریال
10 جلسه:   25,600,000 ریال
12 جلسه:   27,800,000 ریال
گروهی | Group Classes   Yoga | یوگا
Ashtanga | آشتانگا | مرجان | مبتدی 19:15
مرجان امجدی
روزهای زوج ساعت 18:00 تا 19:15
1 جلسه:   4,000,000 ریال
8 جلسه:   18,000,000 ریال
10 جلسه:   20,000,000 ریال
12 جلسه:   22,000,000 ریال
گروهی | Group Classes   Yoga | یوگا
Ashtanga | آشتانگا | مرجان | پیشرفته 18:00
مرجان امجدی
روزهای زوج ساعت 18:00 تا 19:15
1 جلسه:   4,000,000 ریال
8 جلسه:   18,000,000 ریال
10 جلسه:   20,000,000 ریال
12 جلسه:   22,000,000 ریال
گروهی | Group Classes   Cardio | هوازی
بادی کامبت Body Combat | آنیتا
آنیتا محتشم
روزهای زوج ساعت 17:00
1 جلسه:   4,000,000 ریال
8 جلسه:   22,400,000 ریال
10 جلسه:   25,600,000 ریال
12 جلسه:   27,800,000 ریال
گروهی | Group Classes   Taichi | تایچی
تایچی | شکوفه دیوانی
شکوفه دیوانی
شنبه و دوشنبه ساعت 15:00 پنجشنبه ساعت 12:00
1 جلسه:   4,000,000 ریال
8 جلسه:   16,000,000 ریال
10 جلسه:   18,500,000 ریال
12 جلسه:   20,000,000 ریال
گروهی | Group Classes   کراسفیت | CrossFit
ژیمناستیک کراسفیت | فاطمه اکرمی
فاطمه اکرمی
روزهای زوج ساعت 15:30 تا 16:30
1 جلسه:   4,500,000 ریال
8 جلسه:   28,000,000 ریال
10 جلسه:   30,000,000 ریال
12 جلسه:   32,000,000 ریال
گروهی | Group Classes   Cardio | هوازی
Cardio + Core | مهدیس | زوج 20:15
مهدیس فراهانی
روزهای زوج ساعت 20:15
1 جلسه:   4,500,000 ریال
10 جلسه:   30,000,000 ریال
گروهی | Group Classes   Functional | فانکشنال
Functional Stretching | متین
متین نوابی
روزهای زوج ساعت 7:00 تا 8:00
8 جلسه:   22,400,000 ریال
10 جلسه:   25,600,000 ریال
12 جلسه:   27,800,000 ریال
1 جلسه:   4,000,000 ریال
گروهی | Group Classes   Barre Au Sol | باراوسل
Barre | هنگامه امیدی
هنگامه امیدی
شنبه و دوشنبه ساعت 13:00 تا 14:00
1 جلسه:   4,000,000 ریال
10 جلسه:   31,900,000 ریال
گروهی | Group Classes   Barre Au Sol | باراوسل
Barre au sol | هنگامه امیدی
هنگامه امیدی
روزهای زوج ساعت 12:00 تا 13:00
10 جلسه:   31,900,000 ریال
1 جلسه:   4,000,000 ریال
4 جلسه:   14,500,000 ریال
8 جلسه:   26,000,000 ریال
گروهی | Group Classes   TRX Functional | تی آر ایکس
تی آر ایکس | مرجان | 19:15
مرجان ابطحی
روزهای زوج ساعت 19:15 تا 20:15
1 جلسه:   4,000,000 ریال
8 جلسه:   22,400,000 ریال
10 جلسه:   25,600,000 ریال
12 جلسه:   27,800,000 ریال
گروهی | Group Classes   Functional | فانکشنال
فانکشنال | مژگان | 19:30
مژگان باقری
روزهای زوج ساعت 19:30 تا 20:30
1 جلسه:   4,000,000 ریال
8 جلسه:   22,400,000 ریال
10 جلسه:   25,600,000 ریال
12 جلسه:   27,800,000 ریال
گروهی | Group Classes   کراسفیت | CrossFit
کراسفیت | مژگان | زوج 20:30
مژگان باقری
روزهای زوج 20:30 تا 21:30
1 جلسه:   4,500,000 ریال
8 جلسه:   28,000,000 ریال
10 جلسه:   30,000,000 ریال
12 جلسه:   32,000,000 ریال
گروهی | Group Classes   Kick Boxing | کیک بوکسینگ
کیک بوکسینگ | آیلار | 20:00
آیلار کشفی
روزهای زوج ساعت 20:00 تا 21:00
1 جلسه:   4,000,000 ریال
8 جلسه:   22,400,000 ریال
10 جلسه:   25,600,000 ریال
12 جلسه:   27,800,000 ریال
گروهی | Group Classes   Pilates | پیلاتس
پیلاتس فانکشنال پیشرفته | حمیده | 12:00 | 1403
حمیده جعفربگلو
روزهای زوج ساعت 12:00 تا 13:00
1 جلسه:   4,500,000 ریال
8 جلسه:   30,000,000 ریال
10 جلسه:   32,000,000 ریال
12 جلسه:   34,000,000 ریال
گروهی | Group Classes   Kick Boxing | کیک بوکسینگ
کیک بوکسینگ | فرناز | 8 صبح
فرناز صادقی
روزهای زوج ساعت 08:00 تا 09:00
12 جلسه:   27,800,000 ریال
8 جلسه:   22,400,000 ریال
10 جلسه:   25,600,000 ریال
1 جلسه:   4,000,000 ریال
گروهی | Group Classes   Body Pump | بادی پامپ
بادی پامپ | تینا
تینا حقی
روزهای زوج ساعت 18:30
12 جلسه:   20,000,000 ریال
1 جلسه:   4,000,000 ریال
گروهی | Group Classes   Pilates | پیلاتس
پیلاتس فانکشنال | حمیده | 11:00 | 1403
حمیده جعفربگلو
روزهای زوج 11:00 تا 12:00
1 جلسه:   4,500,000 ریال
8 جلسه:   22,500,000 ریال
10 جلسه:   25,000,000 ریال
12 جلسه:   27,000,000 ریال
گروهی | Group Classes   کراسفیت | CrossFit
کراسفیت | روجا | زوج 16:30 | 1403
روجا هاشمی
روزهای زوج 16:30 الی 18:00
8 جلسه:   30,500,000 ریال
12 جلسه:   34,500,000 ریال
10 جلسه:   32,500,000 ریال
1 جلسه:   5,000,000 ریال
گروهی | Group Classes   کراسفیت | CrossFit
کراسفیت | نژلا | زوج | 10:00
نژلا صادقی
روزهای زوج ساعت 10:00 تا 11:00
1 جلسه:   4,500,000 ریال
8 جلسه:   28,000,000 ریال
10 جلسه:   30,000,000 ریال
12 جلسه:   32,000,000 ریال
گروهی | Group Classes   TRX Functional | تی آر ایکس
تی آر ایکس | الهه | 11:00 | 1403
الهه حنیفه‌زاده
روزهای زوج ساعت 11:00 تا 12:00
1 جلسه:   4,000,000 ریال
8 جلسه:   22,400,000 ریال
12 جلسه:   27,800,000 ریال
10 جلسه:   25,600,000 ریال
گروهی | Group Classes   TRX Functional | تی آر ایکس
تی آر ایکس | الهه | 9:00 | 1403
الهه حنیفه‌زاده
روزهای زوج 9:00 تا 10:00
1 جلسه:   4,000,000 ریال
8 جلسه:   22,400,000 ریال
12 جلسه:   27,800,000 ریال
10 جلسه:   25,600,000 ریال
گروهی | Group Classes   TRX Functional | تی آر ایکس
تی آر ایکس | سپیده و الهه | روزهای زوج 18:00 | 1403
سپیده زرین راد - الهه حنیفه‌زاده
روزهای زوج 18:00 تا 19:00
1 جلسه:   4,000,000 ریال
8 جلسه:   22,400,000 ریال
10 جلسه:   25,600,000 ریال
12 جلسه:   27,800,000 ریال
گروهی | Group Classes   Gymnastics | ژیمناستیک
ژیمناستیک | شادی | 13:00
شادی مرتضوی
یکشنبه ها و سه‌شنبه‌ها
1 جلسه:   4,000,000 ریال
8 جلسه:   16,000,000 ریال
10 جلسه:   18,500,000 ریال
12 جلسه:   20,000,000 ریال
گروهی | Group Classes   Cardio | هوازی
Cardio CX | فرزانه | 1403
فرزانه حیدری
روزهای فرد ساعت 12:00 تا 13:00
1 جلسه:   4,000,000 ریال
8 جلسه:   22,400,000 ریال
10 جلسه:   25,600,000 ریال
12 جلسه:   27,800,000 ریال
گروهی | Group Classes   TRX Functional | تی آر ایکس
تی آر ایکس | سحر | فرد 10
سحر حیدری
روزهای فرد ساعت 10:00
1 جلسه:   4,000,000 ریال
8 جلسه:   22,400,000 ریال
10 جلسه:   25,600,000 ریال
12 جلسه:   27,800,000 ریال
گروهی | Group Classes   کراسفیت | CrossFit
کراسفیت | شقایق | 13:00 | 1403
شقایق شکاری
روزهای فرد ساعت 13:15
1 جلسه:   4,500,000 ریال
8 جلسه:   28,000,000 ریال
10 جلسه:   30,000,000 ریال
12 جلسه:   32,000,000 ریال
گروهی | Group Classes   کراسفیت | CrossFit
کراسفیت | شقایق | فرد 9 | 1403
شقایق شکاری
روزهای فرد ساعت 10:00 - 9:00
1 جلسه:   4,500,000 ریال
8 جلسه:   28,000,000 ریال
10 جلسه:   30,000,000 ریال
12 جلسه:   32,000,000 ریال
گروهی | Group Classes   Yoga | یوگا
یوگا | پرنیا | یکشنبه و سه‌شنبه ساعت 10:00
پرنیا گنجعلی
یکشنبه‌ها و سه‌شنبه ها ساعت 10:00 تا 11:00
1 جلسه:   4,000,000 ریال
8 جلسه:   18,000,000 ریال
10 جلسه:   20,000,000 ریال
گروهی | Group Classes   Functional | فانکشنال
Block Express | سپیده
سپیده زرین راد
یکشنبه و سه شنبه ساعت 8:00 تا 9:00
1 جلسه:   4,000,000 ریال
8 جلسه:   22,400,000 ریال
10 جلسه:   25,600,000 ریال
4 جلسه:   14,000,000 ریال
گروهی | Group Classes   کراسفیت | CrossFit
Endurance | فرزانه | یکشنبه سه‌شنبه ساعت 17:30 | 1403
فرزانه حیدری
17:30 تا 18:30
1 جلسه:   4,500,000 ریال
8 جلسه:   28,000,000 ریال
10 جلسه:   30,000,000 ریال
گروهی | Group Classes   کراسفیت | CrossFit
کراسفیت | مهسا | یکشنبه و سه‌شنبه 11:00 و پنجشنبه ساعت 10:00 | 1403
مهسا زوهمند
یکشنبه و سه‌شنبه 11:00 و پنجشنبه ساعت 10:00
1 جلسه:   4,500,000 ریال
8 جلسه:   28,000,000 ریال
10 جلسه:   30,000,000 ریال
12 جلسه:   32,000,000 ریال
گروهی | Group Classes   Kick Boxing | کیک بوکسینگ
کیک بوکسینگ | مهسا | فرد 18:30
مهسا بهبودی
یکشنبه و سه شنبه
1 جلسه:   4,000,000 ریال
8 جلسه:   22,400,000 ریال
10 جلسه:   25,600,000 ریال
گروهی | Group Classes   Functional | فانکشنال
8 کیمیا و آزاد
کیمیا رضایی - آزاد سوری
یکشنبه و سه شنبه ساعت 17:30 تا 18:30
1 جلسه:   4,000,000 ریال
8 جلسه:   22,400,000 ریال
10 جلسه:   25,600,000 ریال
12 جلسه:   27,800,000 ریال
گروهی | Group Classes   Gymnastics | ژیمناستیک
ژیمناستیک | شقایق | فرد
شقایق کربلایی
یکشنبه و سه شنبه ساعت 18:00 تا 19:00
1 جلسه:   4,000,000 ریال
8 جلسه:   16,000,000 ریال
10 جلسه:   18,500,000 ریال
گروهی | Group Classes   Yoga | یوگا
Iyengar - آیینگر | مریم بهلول | یکشنبه و سه‌شنبه
مریم بهلول
یکشنبه و سه‌شنبه ساعت 19:30 تا 20:45
1 جلسه:   4,000,000 ریال
8 جلسه:   18,000,000 ریال
10 جلسه:   20,000,000 ریال
گروهی | Group Classes   کراسفیت | CrossFit
کراسفیت | مهسا | 18:30 | 1403
مهسا زوهمند
یکشنبه و سه‌شنبه ساعت 18:30 و پنجشنبه ساعت 10:00
1 جلسه:   4,500,000 ریال
8 جلسه:   28,000,000 ریال
10 جلسه:   30,000,000 ریال
12 جلسه:   32,000,000 ریال
گروهی | Group Classes   کراسفیت | CrossFit
کراسفیت | روجا | فرد | 1403
روجا هاشمی
یکشنبه و سه‌شنبه ساعت 19:30 و پنجشنبه ساعت 14:30
1 جلسه:   4,500,000 ریال
8 جلسه:   28,000,000 ریال
10 جلسه:   30,000,000 ریال
12 جلسه:   32,000,000 ریال
4 جلسه:   16,500,000 ریال
گروهی | Group Classes   کراسفیت | CrossFit
کراسفیت | مارال | 14:00 | 1403
مارال افشاریان
یکشنبه-سه‌شنبه ساعت 14:00 و پنجشنبه ساعت 11:00
1 جلسه:   4,500,000 ریال
8 جلسه:   28,000,000 ریال
10 جلسه:   30,000,000 ریال
12 جلسه:   32,000,000 ریال
گروهی | Group Classes   کراسفیت | CrossFit
کراسفیت | مارال | 12:00 | 1403
مارال افشاریان
یکشنبه-سه‌شنبه ساعت 12:00 و پنجشنبه ساعت 11:00
1 جلسه:   4,500,000 ریال
8 جلسه:   28,000,000 ریال
10 جلسه:   30,000,000 ریال
12 جلسه:   32,000,000 ریال
گروهی | Group Classes   Functional | فانکشنال
CrossFire فانکشنال | هما | زوج 12:00
هما صائب نوری
روزهای زوج ساعت 12 تا 13
1 جلسه:   4,000,000 ریال
8 جلسه:   22,400,000 ریال
10 جلسه:   25,600,000 ریال
12 جلسه:   27,800,000 ریال
گروهی | Group Classes   Functional | فانکشنال
Functional Cardio | هما | فرد
هما صائب نوری
روزهای فرد ساعت 7:00 تا 8:00
1 جلسه:   4,000,000 ریال
8 جلسه:   22,400,000 ریال
10 جلسه:   25,600,000 ریال
گروهی | Group Classes   Functional | فانکشنال
فانکشنال | تینا | 11:00
تینا حقی
یکشنبه و سه‌شنبه ساعت 11:00 تا 12:00
1 جلسه:   4,000,000 ریال
8 جلسه:   22,400,000 ریال
10 جلسه:   25,600,000 ریال
گروهی | Group Classes   TRX Functional | تی آر ایکس
تی آر ایکس | عاطفه | 10:00 | 1403
عاطفه یزدیان
روزهای زوج ساعت 10:00 تا 11:00
1 جلسه:   4,000,000 ریال
8 جلسه:   22,400,000 ریال
10 جلسه:   25,600,000 ریال
12 جلسه:   27,800,000 ریال
گروهی | Group Classes   TRX Functional | تی آر ایکس
تی آر ایکس | عاطفه | 7:00 | 1403
عاطفه یزدیان
روزهای زوج ساعت 7:00 تا 8:00
1 جلسه:   4,000,000 ریال
8 جلسه:   22,400,000 ریال
10 جلسه:   25,600,000 ریال
12 جلسه:   27,800,000 ریال
4 جلسه:   14,000,000 ریال
گروهی | Group Classes   Yoga | یوگا
Iyengar | آیینگر | مریم بهلول | زوج
مریم بهلول
روزهای زوج ساعت 18:00 تا 19:00
1 جلسه:   4,000,000 ریال
8 جلسه:   18,000,000 ریال
10 جلسه:   20,000,000 ریال
12 جلسه:   22,000,000 ریال
گروهی | Group Classes   Functional | فانکشنال
فانکشنال | شهرزاد | 10:30
شهرزاد حاجی‌علیانی
شنبه و چهارشنبه ساعت 10:30 تا 11:30
1 جلسه:   4,000,000 ریال
8 جلسه:   22,400,000 ریال
10 جلسه:   25,600,000 ریال
گروهی | Group Classes   TRX Functional | تی آر ایکس
تی آر ایکس | شهرزاد | 11:00
شهرزاد حاجی‌علیانی
یکشنبه و سه‌شنبه ساعت 11:00 تا 12:00
1 جلسه:   4,000,000 ریال
8 جلسه:   22,400,000 ریال
10 جلسه:   25,600,000 ریال
گروهی | Group Classes   Cardio | هوازی
Body Zum بادی زوم | الهه
الهه رکنی
یکشنبه و سه‌شنبه ساعت 11:00 تا 12:00
1 جلسه:   4,000,000 ریال
8 جلسه:   16,000,000 ریال
10 جلسه:   18,500,000 ریال
گروهی | Group Classes   Yoga | یوگا
Vinyasa Flow | وینیاسا فلو | آوا | 9صبح | 1403
آوا وطن‌پور
روزهای زوج ساعت 9:00
1 جلسه:   4,000,000 ریال
8 جلسه:   18,000,000 ریال
10 جلسه:   20,000,000 ریال
گروهی | Group Classes   Yoga | یوگا
Vinyasa Flow | وینیاسا فلو | آوا | 8صبح | 1403
آوا وطن‌پور
روزهای زوج ساعت 8:00 تا 9:00
1 جلسه:   4,000,000 ریال
8 جلسه:   18,000,000 ریال
10 جلسه:   20,000,000 ریال
گروهی | Group Classes   Functional | فانکشنال
Cut کات | بهار مرادی | 1403
بهار مرادی
روزهای زوج ساعت 9:00 تا 10:00
1 جلسه:   4,500,000 ریال
12 جلسه:   31,200,000 ریال
10 جلسه:   28,500,000 ریال
گروهی | Group Classes   Cardio | هوازی
Max Burn مکس برن | بهار | 1403
بهار مرادی
روزهای زوج ساعت 10:00 تا 11:00
12 جلسه:   29,200,000 ریال
10 جلسه:   26,000,000 ریال
گروهی | Group Classes   Cardio | هوازی
Aerofit | فریماه ریحانی
فریماه ریحانی دو
روزهای زوج ساعت 13:00 تا 14:00
1 جلسه:   4,000,000 ریال
8 جلسه:   13,500,000 ریال
10 جلسه:   15,000,000 ریال
12 جلسه:   17,700,000 ریال
گروهی | Group Classes   Cardio | هوازی
Fusion | خانم مسعودی | روزهای زوج
فهیمه مسعودی
14:00 تا 15:00
1 جلسه:   4,000,000 ریال
8 جلسه:   13,500,000 ریال
10 جلسه:   15,000,000 ریال
12 جلسه:   17,700,000 ریال
گروهی | Group Classes   Cardio | هوازی
Body Attack بادی اتک | روزهای زوج
نازنین تقی‌خانی
روزهای زوج ساعت 9:00 تا 10:00
1 جلسه:   4,000,000 ریال
8 جلسه:   16,000,000 ریال
10 جلسه:   18,500,000 ریال
12 جلسه:   20,000,000 ریال
گروهی | Group Classes   Cardio | هوازی
Body Attack بادی اتک | یکشنبه و سه‌شنبه
نازنین تقی‌خانی
ساعت 19:00 تا 20:00
1 جلسه:   4,000,000 ریال
8 جلسه:   16,000,000 ریال
10 جلسه:   18,500,000 ریال
گروهی | Group Classes   TRX Functional | تی آر ایکس
فانکشنال تی آرایکس | نگین | یکشنبه و سه‌شنبه
نگین برناثون
یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها ساعت 18:15 تا 19:15
1 جلسه:   4,000,000 ریال
8 جلسه:   22,400,000 ریال
10 جلسه:   25,600,000 ریال
گروهی | Group Classes   Gymnastics | ژیمناستیک
ژیمناستیک کراسفیت | الناز | جمعه
الناز ابوحمزه
1 جلسه:   4,500,000 ریال
4 جلسه:   16,500,000 ریال
گروهی | Group Classes   TRX Functional | تی آر ایکس
تی‌ آر ایکس | ملینا | زوج ساعت 12:30
ملینا رضایی
روزهای زوج 12:30 تا 13:30
1 جلسه:   4,000,000 ریال
8 جلسه:   22,400,000 ریال
10 جلسه:   25,600,000 ریال
12 جلسه:   27,800,000 ریال
گروهی | Group Classes   Pilates | پیلاتس
پیلاتس | المیرا | 16:45 | 1403
المیرا بیرامزادگان
روزهای زوج 16:45 تا 17:45
12 جلسه:   22,000,000 ریال
10 جلسه:   20,000,000 ریال
8 جلسه:   18,000,000 ریال
1 جلسه:   4,000,000 ریال
گروهی | Group Classes   Pilates | پیلاتس
پیلاتس | المیرا | 18:00 | 1403
المیرا بیرامزادگان
یکشنبه و سه‌شنبه 18:00
1 جلسه:   4,000,000 ریال
8 جلسه:   18,000,000 ریال
10 جلسه:   20,000,000 ریال
گروهی | Group Classes   Pilates | پیلاتس
پیلاتس | المیرا | 9:00 | 1403
المیرا بیرامزادگان
روزهای فرد 9:00 تا 10:00
1 جلسه:   4,000,000 ریال
8 جلسه:   18,000,000 ریال
12 جلسه:   22,000,000 ریال
10 جلسه:   20,000,000 ریال
گروهی | Group Classes   Pilates | پیلاتس
پیلاتس | المیرا | 10:00 | 1403
المیرا بیرامزادگان
روزهای زوج 10:00 تا 11:00
1 جلسه:   4,000,000 ریال
8 جلسه:   18,000,000 ریال
10 جلسه:   20,000,000 ریال
12 جلسه:   22,000,000 ریال
گروهی | Group Classes   Pilates | پیلاتس
پیلاتس | المیرا | 8:00 | 1403
المیرا بیرامزادگان
روزهای یکشنبه و سه‌شنبه 9:00 - 8:00 پنجشنبه 10:00 - 09:00
1 جلسه:   4,000,000 ریال
8 جلسه:   18,000,000 ریال
10 جلسه:   20,000,000 ریال
12 جلسه:   22,000,000 ریال
طراحی، توسعه و پشتیبانی: امید شاکری
×